Naudojimo sąlygos

Sąvokos

 • Klientas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris atlieka užsakymus internetinėje parduotuvėje Smartspot.lt ir yra užsakytos prekės gavėjas. Interneto parduotuvėje Smartspot.lt įsigytas prekes klientas naudoja savo asmeniniams poreikiams, šeimos narių ir giminių poreikiams ar kitiems tikslams.
 • Pardavėjas–UAB Mediafrontas
 • Parduotuvė – Smartspot.lt
 • Interneto parduotuvė –internetinė svetainė, kuri turi interneto adresą www.Smartspot.lt. Klientams interneto parduotuvėje pasiūloma Pardavėjo prekė, taip pat užsakytos prekės apmokėjimo ir pristatymo sąlygos.
 • Svetainė–Smartspot.lt
 • Prekė– materialus daiktas, esantis prekių apyvartoje ir siūlomas parduoti svetainėje.
 • Užsakymas– tinkamai įformintas Kliento užsakymas svetainėje dėl pasirinktos prekės pristatymo Kliento nurodytu adresu.
 • Pristatymo tarnyba– Pardavėjo partneris, kuris atlieka trečiųjų šalių prekių pristatymo Klientui paslaugos kontrolę.
 • Klientų aptarnavimo tarnyba– Pardavėjui priklausanti Aptarnavimo tarnyba, kuri vykdo Kliento svetainėje atliktų užsakymų kontrolę ir apdorojimą.
 • Išorinė svetainė– kitos interneto svetainės, nuorodos į kuriose yra skelbiamos svetainėje Smartspot.lt.

Bendrosios nuostatos
1.1.
1.2.Užsakydamas prekę internetinėje parduotuvėje Smartspot.lt, Klientas sutinka su prekių pardavimo taisyklėmis (toliau – taisyklės), kurios paaiškinamos toliau.
1.3.Šios Taisyklės ir informacija apie prekę, pateiktą Svetainėje, yra viešai prieinama.
1.4.Kliento ir Pardavėjo tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
1.5.Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles.

Registracija
2.1.Tik svetainėje registruotų Klientų užsakymai įforminami.
2.2.Pardavėjas nėra atsakingas už informacijos, kurią Klientas nurodo registracijos formoje, tikslumą ir teisingumą.
2.3.Klientas įsipareigoja neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio, kuriuos nurodė registracijos formoje. Jei Klientas įtaria, kad atskleistas jo vartotojo vardas ar slaptažodis arba įtaria, kad jį naudoja trečioji šalis, Klientas įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui, išsiųsdamas el. laišką Klientų aptarnavimo tarnybai. Laiškas turi būti išsiųstas iš elektroninio pašto, nurodyto registracijos formoje.

Užsakymo įforminimas ir jo įvykdymo terminai
3.1.Klientas gali įforminti Užsakymą išsirinkęs patinkančią prekę. Kliento pasirinktos prekės dedamos į prekių krepšelį.
3.2.Užsakydamas Klientas nurodo šią informaciją:

 • Gavėjo vardas, pavardė.
 • Pristatymo adresas
 • Kontaktinis telefonas
 • Elektroninio pašto adresas

3.3.Skmingai įforminus Užsakymą, Klientui jo elektroninio pašto adresu siunčiama informacija apie Užsakymo statusą. Užsakymo statusas rodo, kuriame apdorojimo etape yra Kliento užsakymas.
3.4.Jeigu Klientas užsakė prekių daugiau, nei jų yra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas apie tai informuoja Klientą, siunčia jam elektroninį laišką elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė registruodamasis. Klientas turi teisę apmokėti ir gauti tokį prekių kiekį, kiek jų yra sandėlyje, arba anuliuoti šią prekę užsakyme ar, kaip alternatyvų sprendimą, priimti pardavėjo pasiūlymą atidėti užsakymo įforminimą ir laukti, kol tam tikra prekė bus prieinama Pardavėjo sandėlyje ir bus reikiamas jos kiekis. Jeigu klientas savo sprendimo nesuderina su Pardavėju per 7 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę visiškai anuliuoti šį užsakymą.
3.5. Klientas turi pasirinkti vieną galimų atsiskaitymo būdų (daugiau informacijos 5 skyriuje).
3.6. Tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamo prekės kiekio, įskaitant dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, Pardavėjas turi teisę anuliuoti nurodytą prekę Kliento užsakyme ir pranešti apie tai Klientui, išsiųsdamas pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu, kurį jis nurodė registruodamasis svetainėje.
3.7.Interneto svetainėje Smartspot.lt pateikti prekių aprašymai yra informacinio pobūdžio ir šios informacijos naudojimas nesukuria teisinio ryšio tarp lankytojo ir internetinės parduotuvės savininko. Prekės aprašymas gali neatitikti kliento kriterijų teikiamai informacijai.
3.10.Visais atvejais laikoma, kad Klientas Užsakymo metu yra susipažinęs ir be prieštaravimo sutinka su visomis Pardavėjo taisyklėmis ir visomis kitomis Užsakymo metu nurodytomis sąlygomis.

Pristatymas
4.1.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę per 3 ar 4 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo išsiuntimo Klientui. Šis terminas netaikomas atvejais, kai Smartspot.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientui pranešta apie užsakytų prekių trūkumą. Taip pat Klientas sutinka, kad, išimties atveju, pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų priežasčių. Šiuo atveju Smartspot.lt nedelsdama susisieks su Klientu ir susitars dėl prekių pristatymo. Prekė pristatoma visoje Lietuvos teritorijoje.
4.2.Pardavėjas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų laikomasi nurodytų pristatymo terminų, tačiau, nepaisant to, Prekės pristatymas gali vėluoti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo.
4.3.Klientas įsipareigoja priimti prekes pats. Tuo atveju, jeigu jis pats negali priimti prekių, o prekės yra pristatytos nurodytu adresu, remiantis Kliento pateikta informacija, Klientas neturi teisės pareikšti ieškinių Smartspot.lt dėl netinkamo prekių pristatymo.
4.4.Visais atvejais, kai kurjeris pristato prekes pirkėjui, o siuntos pakuotė yra sugadinta, šlapia ar kitaip pažeista jos išorė, Klientas siuntos gavimo lape privalo tai nurodyti (įrašyti komentarą) arba parašyti atskirą dokumentą dėl tokių defektų. Klientas tai turi atlikti kurjeriui stebint. Jeigu tokių veiksmų nebuvo imtasi, Smartspot.lt yra atleidžiamas nuo atsakomybės Klientui dėl prekių, jei klientas nenurodė šių pažeidimų prekių pristatymo patvirtinimo lape.
4.5. Tais atvejais, kai pasiimdamas prekes Klientas pastebi, kad siuntoje nėra atitinkamos prekės ar prekė nėra tinkamo dydžio, spalvos ar yra kitų neatitikimų, Klientas turi nedelsdamas informuoti Smartspot.lt.
4.6.Prekės praradimo ar žalos rizika pereina Klientui tada, kai Klientas pasiima Užsakymą.
4.7.Tais atvejais, kai Prekė nepristatoma Klientui, nes buvo prarasta dėl pašto (kurjerių) aptarnaujančio personalo kaltės pristatymo metu, Pardavėjas grąžina klientui apmokėtos Prekės ir pristatymo vertę tik tada, kai Pardavėjas gauna iš pašto tarnybos patvirtinimą dėl praradimo ar kompensaciją.
4.8.Užsakymas pristatomas Klientui arba Užsakyme nurodytam asmeniui kaip šio Užsakymo gavėjui.

Prekės apmokėjimas
5.1.Prekės kaina nurodyta svetainėje. Tuo atveju, jei buvo nurodyta neteisinga užsakytos Prekės kaina, Pardavėjas kuo greičiau praneša Klientui, kad Klientas užsakymą atšauktų arba patvirtintų Kliento Užsakymą. Jeigu susisiekti su Klientu neįmanoma, šis Užsakymas laikomas anuliuotu. Jeigu Užsakymas buvo apmokėtas, Pardavėjas grąžina sumokėtą sumą.
5.2.Klientas moka už pasirinktą prekę vienu iš Smartspot.lt rekomenduojamų atsiskaitymo būdų:
Atlieka mokėjimą avansu ir apmoka paruoštą sąskaitą banko pervedimu.
Pasiimdamas prekę parduotuvėje.
5.3.Jei Klientas pasirenka vieną iš internetinių mokėjimo būdų, jis įsipareigoja nedelsdamas sumokėti už prekes, kitaip jis praranda teisę pareikšti pretenziją dėl prekių pristatymo ne laiku, nes kliento užsakymas atliekamas tik gavus mokėjimą už prekes.
5.4Pardavėjas turi teisę Klientui suteikti nuolaidą ir pasiūlyti Klientui dalyvauti lojalumo programose. Pardavėjas turi teisę jas keisti vienašališkai.

Prekės gražinimas
6.1.Klientas turi teisę atsisakyti užsakytas internetu Prekes per 14 dienų nuo jų gavimo. Grąžinamos Prekės išorė, naudojimo savybės ir ženklinimas turi būti nepakeisti, Prekė grąžinama originalioje pakuotėje.
6.2.Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Pardavėjas tam tikrais atvejais turi teisę apskaičiuoti kompensaciją, jei Prekė buvo grąžinta ne originalioje pakuotėje, pakuotė yra rimtai pažeista, yra nedidelių naudojimo požymių, tokių kaip: įbrėžimai ir panašūs defektai.
6.3.Klientas neturi teisės atsisakyti Prekės su individualiais požymiais, jei nurodytą gaminį gali naudoti tik Pirkėjas, kuris jį įsigijo.
6.4.Vartotojas yra atsakingas už Prekės kokybę ir saugą visą 14 dienų laikotarpį, kai jis turi teisę atsisakyti Prekės.
6.5.Pradėjęs naudoti Prekę, Vartotojas patvirtina, kad Prekė atitinka tą, kurią jis užsisakė, ir nėra grąžinama.
6.6.Klientas turi teisę per 14 dienų nuo Prekės gavimo pakeisti įsigytą Prekę analogiška, jeigu šios Prekės matmenys, spalva, forma, gabaritai ar komplektacija netenkina Kliento, su sąlyga, kad buvo išsaugota Prekės prekinė išvaizda, jos vartojimo savybės ir originali pakuotė.
6.7.Tais atvejais, kai Prekės pakeičiamos ir kainos skiriasi, Klientas turi sumokėti kainų skirtumą. Kainų skirtumas turi būti sumokėtas pervedimu į nurodytą banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais.
6.8.Jei tuo metu, kai Klientas grąžina prekes, kad jos būtų pakeistos, Pardavėjas neturi analogiškų prekių, Klientas turi teisę atsisakyti laikytis šių Taisyklių ir reikalauti grąžinti prekių vertę, neįskaitant transporto išlaidų.
6.9.Norėdamas pakeisti ar grąžinti Prekę, Klientas privalo užpildyti specialią formą, esančią internetinės svetainės Smartspot.lt internetinėje svetainėje. Formoje nurodoma grąžinama arba pakeičiama Prekė, ir priežastys, kodėl norima tai padaryti.
6.10.Grynieji pinigai grąžinami pateikus Kliento raštišką prašymą. Pinigai bus pervesti į Kliento nurodytą banko sąskaitą su sąlyga, kad Pardavėjas turi tokią galimybę.

Intelektinė nuosavybė
7.1. Svetainėje skelbiamų teksto ir grafinių vaizdų kopijavimas draudžiamas. Firminiai prekių ženklai, prekių ženklų pavadinimai ir logotipai priklauso jų savininkams.

Garantijos ir atsakomybė
8.1.Pardavėjas neatsako už nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl netinkamo Prekės naudojimo.
8.2.Pardavėjas neatsako už išorinių svetainių turinį ir funkcijas.
8.3.Pardavėjas turi teisę perleisti ar kitaip perduoti savo teises ir pareigas, susijusias su Klientu, trečiosioms šalims.
8.4.Juridiniams asmenims (savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkų įmonės, savivaldybės, asmenų asociacijos, fondai ir bendros įmonės) taikomas 15 proc. mokestis nuo prekės vertės už papildomą metinę garantiją, nes pagal Vyriausybės nutarimą juridiniams asmenims taikoma tiktai vienerių metų garantija. Taip yra dėl to, kad juridinis asmuo produktą naudoja intensyviau nei paprastas vartotojas, todėl produktas susidėvi daug greičiau. Už 15 proc. mokestį klientui siūloma dviejų metų garantija. Taip pat, jei yra taikoma garantija prekei, įsigytai juridinio asmens, Smartspot.lt remonto metu siūlo pakaitinį mobilųjį telefoną.

Asmeninės informacijos konfidencialumas ir saugumas
9.1. Kliento duomenų pateikimas.
9.1.1. Registruodamasis svetainėje, Klientas nurodo šią informaciją:
Vardas, pavardė;
Elektroninio pašto adresas;
Kontaktinio telefono numeris;
Prekės pristatymo adresas;
Svetainės prisijungimo slaptažodis.
9.2.Kliento pateiktos informacijos naudojimas.
9.2.1Pardavėjas naudoja Kliento informaciją:
Kliento registracijai svetainėje;
Savo įsipareigojimų Klientui vykdymui;
Svetainės vertinimui ir darbo analizei;
Kliento informavimui apie kolekcijos papildymą ar vykdomas akcijas.
9.3Pardavėjo gautos informacijos atskleidimas.
9.3.1.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos, gautos iš Kliento. Informacijos apie Klientą atskleidimas agentams ir trečiosioms šalims, veikiančioms pagal Pardavėjo sudarytą susitarimą, kad įvykdytų Kliento prisiimtus įsipareigojimus, nelaikomas pažeidimu.
9.3.2. nformacijos atskleidimas pagal Latvijos Respublikos įstatymus nelaikomas taisyklių pažeidimu.
9.3.3.Pardavėjas turi teisę naudoti „Cookies“. Šie slapukai neturi konfidencialios informacijos ir yra neperduodami trečiosioms šalims.
9.3.4.Pardavėjas gauna IP adresų informaciją apie svetainės Smartspot.lt lankytojus. Ši informacija nenaudojama siekiant nustatyti lankytojo asmenybę.
9.4.Pardavėjas neatsako už Kliento svetainėje viešai pateiktą informaciją.

Komentarų skelbimas
10.1.Visi skelbiami komentarai nėra kontroliuojami, ar jie atitinka Smartspot.lt komentarų publikavimo taisykles. Visi internetinės parduotuvės skelbiami komentarai automatiškai reiškia, kad pritariama visiems komentarų publikavimo reikalavimams.
10.2.Smartspot.lt visada turi teisę ištrinti komentarus, kurie neatitinka LR teisės aktų, pažeidžia kitų asmenų teises ir komentarų publikavimo taisykles. Smartspot.lt turi teisę ištrinti bet kurį Svečių knygos ar Prekių komentarą savo nuožiūra.
10.3. Bet kuris asmuo, pateikiantis komentarą internetinėje parduotuvėje, patvirtina, kad komentaras neabejotinai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, ir prisiima atsakomybę už savo veiksmus, jei būtų pažeistas minėtas teiginys.

Kitos nuostatos
11.1.Kliento ir Pardavėjo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai..
11.2.Kilus klausimų ar esant ginčų, Klientas gali kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą. Visi šalių ginčai, kiek įmanoma, bus sprendžiami derybose. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti, ginčas bus perduotas nagrinėti teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
11.3.Jei teismas nustato, kad bet kuris iš šių taisyklių punktas yra negaliojantis, tai nereiškia, kad kiti šių Taisyklių punktai irgi yra laikomi negaliojančiais.